Acil Tıp Laboratuvarı
27 Ocak 2022

Acil laboratuvarda acil biyokimya testleri, idrar tetkiki, hemogram, alkol düzeyi, gebelik testi (ßhCG), kardiyak testler (CK-MB, troponin-I, myoglobin) çalisilmaktadir.