Patoloji Laboratuvarı
28 Ocak 2022

DİDEM TURCANUZMAN TABİP
MEDİNE ÇAMURCUUZMAN TABİP
YASEMİN KİBARUZMAN TABİP

Doku ve vücut sivilarinin mikroskobik incelemesini yapilan yerdir.